"Najważniejszym ludzkim zadaniem jest ratowanie czegoś, co się rozpada, a nie tworzenie rzeczy nowych".

Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005 s. 14

pogoda.net