"Zakres wiedzy niezawodnej, którą dysponuję w życiu potocznym, jest przerażająco nikły; to wyobraźnia mobilizuje całą niewiedzę, by z niej wytworzyć poglądy potrzebne do działania w każdej sytuacji".

Jan Szczepański, Sprawy ludzkie, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1980 s. 131

pogoda.net