"Jedyna informacja, która nie będzie wykorzystana w nauce, to informacja niedostarczona; trzeba sobie stawiać pytania i na nie odpowiedzieć".

Jerzy Vetulani /w/ Jerzy Vetulani i Maria Mazurek, Bez ograniczeń, Jak rządzi nami mózg, Wydawnictwo Lekarskie Sp.z o.o., Warszawa 2015 s. 26

 

pogoda.net