"Brzydota ma pewną przewagę nad pięknem - nigdy nigdy nie przemija".

Przysłowie staroegipskie za: Mark Twain wg: Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 s. 17

pogoda.net