"Sprawy ludzkie toczą się kołem, które w swoim obrocie nie dopuszcza, żeby zawsze ci sami byli szczęśliwi".

Krezus wg: Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008 s. 95

pogoda.net