"Świat z różnych punktów widzenia wygląda różnie; musimy sobie nieustannie stawiać pytanie: który punkt widzenia jest punktem najwłaściwszym, tym, z którego świat wygląda tak, jaki jest".

Ks. Józef Tischner, Krótki przewodnik po życiu. Nieznane teksty, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2017 s. 118

pogoda.net