"Nauczyciele, którzy niczego nie wybaczają uczniom, mają zwyczaj wybaczać wszystko sobie samym".

Ks. Jan Bosko [b.d.b]

pogoda.net