„Trzeba mocy niezwykłej i niezwykłej mądrości, by wolna wola człowieka, sama z siebie, bez przymusu, na doświadczalne zło świata odpowiedziała dobrem”.

Ks. Józef Tischner, Alfabet duszy i ciała, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018 s. 50

pogoda.net