"Hipoteza wygodna potrafi zamordować hipotezę trafną".

Aleksander Kumor

pogoda.net