"Jeżeli chcesz, żeby coś zrobiono szybko, daj to do zrobienia najbardziej zajętemu człowiekowi".

Przysłowie angielskie

pogoda.net