"Można uznać za niemal pewne, że zagadkę ostatecznie uda się rozwiązać albo w wyniku upartego dochodzenia, albo dzięki jakiemuś przypadkowemu odkryciu".

Norman Davies, Na krańce świata. Podróż historyka przez historię, Wyd. ZNAK Horyzont, Kraków 2017 s. 744

 

pogoda.net