"Sąd skwapliwy rzadko sprawiedliwy".

Przysłowie ludowe

pogoda.net