"W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek; bacz, abyś nie był oszczercą".

Mądrość Syracha, rozdz. 5, werset 13, /wg/ Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Warszawa-Poznań 2000 s. 585

pogoda.net