"Bardzo często nie trzeba wcale myśleć, tylko natychmiast postanowić, bo myślenie bardzo często osłabia postanowienie i ono już potem kruszy się łatwo, jak główka maku".

Edward Stachura, Opowiadania. Jeden dzień, Wyd C&T, Toruń 2001 s. 9


pogoda.net