„Nie jest wcale konieczne, aby wielkie zdarzenia miały za źródło wielkie przyczyny”.

Monteskiusz [Montesquieu Charles Louis de Secondat]

Źródło: K. Nowak, Leksykon złotych myśli, Warszawa 1998

 

pogoda.net