"Pamięć jest częściej kulą u nogi niźli żaglem łopocącym".

Edward Stachura, Po ogrodzie niech hula szarańcza, /w/ Wiersze, Wydawnictwo C&T, Toruń 1995 s. 95

 

pogoda.net