"Wolno dowodzić faktów jedynie przy pomocy dowodów pochodzących z legalnego źródła".

Stanisław Waltoś, Owoce zatrutego drzewa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 232


pogoda.net