"Najlepsze zdjęcia często wymagają zejścia z utartych szlaków".

Mike O’Leary, Irlandia [cyt. za: ŚwiatObrazu.pl]

 


pogoda.net