"Przez dziurkę od klucza można czasami więcej zobaczyć, niż przez szeroko rozwarte podwoje".

Edward Stachura, Cała jaskrawość, Wydawnictwo "C&T", Toruń 2000 s. 98

pogoda.net