"Stosowanie każdej reguły prawnej zawsze pociąga za sobą możliwość jej wypaczania i nadużywania; nikt jeszcze nie wymyślił reguły działającej w społeczeństwie bezbłędnie w każdym wypadku jej zastosowania".

Stanisław Waltoś, Owoce zatrutego drzewa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 237

pogoda.net