"Nie ma ludzi absolutnie winnych i absolutnie niewinnych, ale są okoliczności łagodzące".

Alfred Siatecki, Pozaduszki, Wyd. TMZG WINNICA, Zielona Góra 2017 s. 136

pogoda.net