"Każdy, kogo skrzywdzono ma prawo oczekiwać przeprosin odpowiednio do stopnia i sposobu pokrzywdzenia oraz naprawienia wyrządzonej szkody, ale przeprosin takich odrzucić nie ma prawa, gdyż byłoby to deptanie przesłania dzisiejszej ewangelii".

Słowa wypowiedziane podczas kazania w kaplicy pw. św. Huberta w Tarnowie Jeziernym w niedzielę 17 września 2017 r.

 

pogoda.net