"Czynienie dobra jest jedynym sposobem zmuszenia ludzi, żeby mówili o nas dobrze".

Wolter [brak źródła]

pogoda.net