"Ostre zakazy nikogo nie poprawiają, a gorszą każdego"

Przysłowie niemieckie

Źródło: Xięga mądrości, Wydawnictwo FOX, Wrocław 2003 s. 364

pogoda.net