"Rezultat postępowań sądowych często nie zależy od tego, jak dana sprawa wyglądała w rzeczywistości, ale od tego, czy na potwierdzenie tej rzeczywistości przedstawi się odpowiedni materiał dowodowy".

Jarosław Góra, Informatyka śledcza w postępowaniu gospodarczym, Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT nr 30/2016

 

pogoda.net