"Mnożąc źródła przyjemności, mnożymy jednocześnie źródła cierpienia."

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962 s. 94

pogoda.net