"Łatwiej się znosi złą rzeczywistość, gdy się od niej z myślą do lepszej odbiega."

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962 s. 10

pogoda.net