"Im bliżej źródła, tym woda jaśniejsza".

Przysłowia polskie, /wg/ Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Przysłowia polskie, Wydawnictwo Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2003 s. 94

 

 

pogoda.net