"Odpowiedź pozbawiona jakiejkolwiek treści, poza inwektywami, zawsze dowodzi celności postponowanego tekstu!" 

Z dyskusji na forum internetowym

pogoda.net