"Nie ma usprawiedliwienia dla prokuratora, który zlekceważyłby ważne dowody tylko dlatego, żeby sprawa wcześniej trafiła do sądu."

Janusz Śliwa, Dwugłos w sprawie nowego kształtu postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. Nr 1-2/2015

pogoda.net