"Prawo jest bezsilne wobec przemocy" [contra vim non balet ius]

Sentencja łacińska

"Z powodu zamiłowania do wiedzy wielu cierpi biedę i niechęć bogatych ignorantów".

Johannes Kepler, Sen czyli wydane pośmiertnie dzieło poświęcone astronomii ksieżycowej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004 s. 84

„Każdy woli, szczególnie z perspektywy lat, upiększać swe własne życie, krzepiącej celowości doszukując się w absurdzie, w jakim wypadło mu brać udział. Każdy woli być bohaterem pozytywnym niż bohaterem nieszczęśliwym. To bardzo ludzkie.”

Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1977 s. 134

"Zanim bogactwo zostanie opodatkowane, wcześniej trzeba je stworzyć"

Margaret Thatcher

"Bytów nie należy mnożyć ponad konieczność", czyli w wyjaśnianiu zjawisk należy dążyć do prostoty, wybierając takie wyjaśnienia, które opierają się na jak najmniejszej liczbie założeń i pojęć.

William Ockham

pogoda.net