"Dziś jest to jutro, o które martwiłeś się wczoraj".

Mark Twain wg: Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 s. 10

Czytaj więcej...

"Strzeż się oczekiwania na wdzięczność i pamiętaj, że dając już sam bierzesz".

Autor nieznany

"Człowiek staje w obliczu dwóch sposobów bycia: sposobu bycia według wdzięczności lub sposobu bycia według pretensjonalności".

Ks. Józef Tischner, Krótki przewodnik po życiu, Wydawnictwo Znak, Kraków s. 22

Czytaj więcej...

"Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni stawiają wiatraki"

Przysłowie chińskie

"Kara raz wymierzona w zapomnienie nie popada" [Semel commissa poena non evanescit]

Sentencja łacińska

pogoda.net