"Współczesny człowiek jest tak zarozumiały i pewien swojej mocy, że nie dopuszcza myśli o ukorzeniu się przed kimkolwiek, nawet przed Bogiem".

Czytaj więcej...

To, co jest ukryte, jest nam droższe, niż gdybyśmy to ogłaszali publicznie; religijność kryptokatolików należących do aparatu komunistycznego państwa była bardziej żarliwa niż u otwarcie praktykujących wiernych.

Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1959 s. 73

"Piękno lasu w ujęciu abstrakcyjnym jest względnie trwałe i będzie istnieć tak, jak długo będą istniały lasy.

Czytaj więcej...

"We wszystkich sprawach są granice, których przekraczać nie należy" [est modus in rebus]

Sentencja łacińska

"Zadanie swoje wypełniaj z umiarkowaniem, gdyż brak umiaru raczej szkodzi sprawie niż jej pomaga".

Św. Katarzyna ze Sieny /w/ Jean Raspail, Pierścień Rybaka, Wyd. AA s.c., Kraków (bez daty wydania) s. 38

Czytaj więcej...

pogoda.net