"Łatwiej się znosi złą rzeczywistość, gdy się od niej z myślą do lepszej odbiega."

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962 s. 10

Czytaj więcej...

"Mnożąc źródła przyjemności, mnożymy jednocześnie źródła cierpienia."

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962 s. 94

"Światło [wiedza] przychodzi ze wschodu, prawa z zachodu" [Ex oriente lux, ex occidente lex]

Przysłowie łacińskie

"Im bliżej źródła, tym woda jaśniejsza".

Przysłowia polskie, /wg/ Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Przysłowia polskie, Wydawnictwo Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2003 s. 94

Czytaj więcej...

"Zwyczaj jest najlepszą wykładnią praw" [Consuetudo est optima legum interpres]

Justynian I Wielki

pogoda.net