"Z powodu zamiłowania do wiedzy wielu cierpi biedę i niechęć bogatych ignorantów".

Johannes Kepler, Sen czyli wydane pośmiertnie dzieło poświęcone astronomii księżycowej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004 s. 84

"Sędzia, który puszcza winnego, winien grzechu jego".

Przysłowie polskie, /wg/ Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Przysłowia polskie, Wydawnictwo Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2003 s. 323

Czytaj więcej...

"Nie dowierzaj spokojności; statki bywają wchłaniane przez wodę tego samego dnia, kiedy pyszniły się na niej".

Czytaj więcej...

"W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek; bacz, abyś nie był oszczercą".

Mądrość Syracha, rozdz. 5, werset 13, /wg/ Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Warszawa-Poznań 2000 s. 585

Czytaj więcej...

"Na krańcowe zło, pozostają ostateczne środki" [extremis malis, extrema remedia]

Sentencja łacińska

pogoda.net