"Karą nigdy nie zaspokoisz żądzy zemsty".

Wojciech Cyruliczek, Aforyzmy spod togi, Swarzędz 2011 s.23

"Zgoda tworzy prawo" [Consensus facit legem]

Sentencja łacińska

"Łatwiej się znosi złą rzeczywistość, gdy się od niej z myślą do lepszej odbiega."

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962 s. 10

Czytaj więcej...

"Mnożąc źródła przyjemności, mnożymy jednocześnie źródła cierpienia."

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962 s. 94

"Światło [wiedza] przychodzi ze wschodu, prawa z zachodu" [Ex oriente lux, ex occidente lex]

Przysłowie łacińskie

pogoda.net