"Władza nie skrępowana prawem wyrodnieje szybko".

Karol Bunsch, Myśli, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 30

"Podczas procesu sądowego moim zadaniem nie jest służenie prokuratorowi ani obrońcy; moim zadaniem - jedynym zadaniem - jest przemawianie w imieniu ofiary, a tym samym odkrywanie prawdy."

Czytaj więcej...

Największym niebezpieczeństwem dla idei są jej wyznawcy, dla firmy pracownicy, a dla człowieka krzywdzonego - on sam.

Kompilacja różnych sentencji

"Skoro nie możemy działać tak, jakbyśmy chcieli, musimy działać tak, jak możemy" [if we cant's as we would, we must do as we can]

Powiedzenie angielskie

"Jeżeli chcesz, żeby coś zrobiono szybko, daj to do zrobienia najbardziej zajętemu człowiekowi".

Przysłowie angielskie

pogoda.net