"Nic nie niszczy zdrowia tak bardzo, jak częsta wymiana środków leczniczych".

Czytaj więcej...

"Najlepsze zdjęcia często wymagają zejścia z utartych szlaków".

Mike O’Leary, Irlandia [cyt. za: ŚwiatObrazu.pl]

Czytaj więcej...

"Karą nigdy nie zaspokoisz żądzy zemsty".

Wojciech Cyruliczek, Aforyzmy spod togi, Swarzędz 2011 s.23

"Zgoda tworzy prawo" [Consensus facit legem]

Sentencja łacińska

"Łatwiej się znosi złą rzeczywistość, gdy się od niej z myślą do lepszej odbiega."

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962 s. 10

Czytaj więcej...

pogoda.net