"Nawet rozbójnicy posłuszni są swoim prawom" [Etiam latrones suis legibus parent].

Sentencja łacińska

"Stosowanie każdej reguły prawnej zawsze pociąga za sobą możliwość jej wypaczania i nadużywania; nikt jeszcze nie wymyślił reguły działającej w społeczeństwie bezbłędnie w każdym wypadku jej zastosowania".

Stanisław Waltoś, Owoce zatrutego drzewa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 237

Czytaj więcej...

"Nic nie niszczy zdrowia tak bardzo, jak częsta wymiana środków leczniczych".

Czytaj więcej...

"Najlepsze zdjęcia często wymagają zejścia z utartych szlaków".

Mike O’Leary, Irlandia [cyt. za: ŚwiatObrazu.pl]

Czytaj więcej...

"Karą nigdy nie zaspokoisz żądzy zemsty".

Wojciech Cyruliczek, Aforyzmy spod togi, Swarzędz 2011 s.23

pogoda.net