"Kto nie wstydzi się czynu przestępczego, podwaja swoją winę" [Geminat peccatum, quem delicti pudet]

Sentencja łacińska

[...] Biada temu ludowi, co obcą pomocą się podnosi, taki nigdy wolnym nie będzie, taki zawsze pod obuchem zależności, służebności, podległości pozostanie" [...]

J. Lelewel, Dzieła t. VIII s.165 [cyt. za A. F. Grabskim, Perspektywy przeszłości, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983 s. 212]

"Są wreszcie jakieś granice; we wszystkim jest miara lub są granice, których nie należy przekraczać" [sunt certi denique fines]

Sentencja łacińska

"Wszystko przeminie; Mądry Człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje".

Olga Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019 s. 210

Czytaj więcej...

„Wszystko, co może być dane, może też być odebrane”.

Czytaj więcej...

pogoda.net