"Lepiej winę darować, niż się prawować".

Przysłowie polskie, /wg/ Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Przysłowia polskie, Wydawnictwo Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2003 s. 325

Czytaj więcej...

"Kto nie wstydzi się czynu przestępczego, podwaja swoją winę" [Geminat peccatum, quem delicti pudet]

Sentencja łacińska

[...] Biada temu ludowi, co obcą pomocą się podnosi, taki nigdy wolnym nie będzie, taki zawsze pod obuchem zależności, służebności, podległości pozostanie" [...]

J. Lelewel, Dzieła t. VIII s.165 [cyt. za A. F. Grabskim, Perspektywy przeszłości, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983 s. 212]

"Są wreszcie jakieś granice; we wszystkim jest miara lub są granice, których nie należy przekraczać" [sunt certi denique fines]

Sentencja łacińska

„Wszystko, co może być dane, może też być odebrane”.

Czytaj więcej...

pogoda.net