"Wątpliwość nie jest przyjemnym stanem umysłu, lecz pewność jest śmiesznym."
 
François-Marie Arouet (Voltaire)
 

"Nie ma usprawiedliwienia dla prokuratora, który zlekceważyłby ważne dowody tylko dlatego, żeby sprawa wcześniej trafiła do sądu."

Janusz Śliwa, Dwugłos w sprawie nowego kształtu postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. Nr 1-2/2015

"Strzeż się oczekiwania na wdzięczność i pamiętaj, że dając już sam bierzesz".

Autor nieznany

"Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni stawiają wiatraki"

Przysłowie chińskie

"Kara raz wymierzona w zapomnienie nie popada" [Semel commissa poena non evanescit]

Sentencja łacińska

pogoda.net