"Nie dowierzaj spokojności; statki bywają wchłaniane przez wodę tego samego dnia, kiedy pyszniły się na niej".

Czytaj więcej...

"W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek; bacz, abyś nie był oszczercą".

Mądrość Syracha, rozdz. 5, werset 13, /wg/ Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Warszawa-Poznań 2000 s. 585

Czytaj więcej...

"Na krańcowe zło, pozostają ostateczne środki" [extremis malis, extrema remedia]

Sentencja łacińska

"Waż słowa; za każde złe słowo przyjdzie ci zapłacić".

Joseph Murphy, Potęga podświadomości, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2018 s. 53

 

Czytaj więcej...

"Twórca jednogłośnie chwalony przestaje być wiarygodny".

Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1977 s. 271

pogoda.net