"Trzymaj się tematu, słowa podążą za nim [rem tene, verba sequentur]

Sentencja łacińska

"Nie popełnia czynu bezprawnego, kto działa zgodnie z długotrwałą tradycją" [Ab assuetis non fit iniuria]

Sentencja łacińska

To, co się mówi, zmienia się w zależności od tego, jak się mówi.

Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1959 s. 73

"Po pierwsze, świat składa się zarówno z dobra, jak i zła - tak było, tak jest i tak będzie zawsze. Po drugie, granica pomiędzy dobrem, a złem jest niewyraźna i mglista.

Czytaj więcej...

„Mądry człowiek nie twierdzi niczego, czego nie zdołałby dowieść” [Sapiens nihil affirmat, quod non probat]

Sentencja łacińska

pogoda.net