"Znajomość tego, co działo się i dzieje u innych, jest niezbędnym warunkiem trafnej oceny tego, co nasze; tylko w kontraście widać wszystkie wymiary".

 Stanisław Waltoś, Owoce zatrutego drzewa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 s. 126

Czytaj więcej...

"Słuchaj opinii każdego według kompetencji jego" [ne sutor supra crepidam, dosł. "niech szewc nie osądza powyżej kopyta"]

Sentencja łacińska

"Ubiór nie stanowi człowieka" [cucullus non facit monachum, dosł. kaptur nie czyni mnicha]

Sentencja łacińska

„Kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem, może się przekonać, że zdąża jedynie skrótem na jego spotkanie”.

J.R.R. Tolkien, Dzieci Hùrina, Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2008 s. 35

Czytaj więcej...

"Wielki uczeń jest największym dziełem profesora; większym niż wszystkie, choćby najbardziej wartościowe jego prace razem wzięte". 

Jan Widacki, Stulecie krakowskich detektywów, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987 s. 107

Czytaj więcej...

pogoda.net