"Nie popełnia czynu bezprawnego, kto działa zgodnie z długotrwałą tradycją" [Ab assuetis non fit iniuria]

Sentencja łacińska

To, co się mówi, zmienia się w zależności od tego, jak się mówi.

Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1959 s. 73

"Po pierwsze, świat składa się zarówno z dobra, jak i zła - tak było, tak jest i tak będzie zawsze. Po drugie, granica pomiędzy dobrem, a złem jest niewyraźna i mglista.

Czytaj więcej...

„Mądry człowiek nie twierdzi niczego, czego nie zdołałby dowieść” [Sapiens nihil affirmat, quod non probat]

Sentencja łacińska

"To, co masz za sobą, tam nie pozostaje; okrąża cię ze wszystkich stron, wybiega do przodu i staje przed tobą".

Edward Stachura, Cała jaskrawość, Wydawnictwo "C&T", Toruń 2000 s. 104

Czytaj więcej...

pogoda.net