"Dojrzały wiek nie gwarantuje mądrości" [Alter schutzt vor Torheit nicht, dosł. wiek nie chroni przed głupotą]

Przysłowie niemieckie

"Łatwiej oszukać tłum niż jednostkę"

Prawo Herodota wg: Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008 s. 152

Czytaj więcej...

[...] "O ile trybunały nie powinny być stałe, wyroki powinny być stałe, tak aby zawsze były jedynie ścisłym brzmieniem prawa". [...]

Monteskiusz, O duchu praw, Warszawa 1957 s. 236

"Rzecz zdobyta pośród radosnych powinszować często bywa dla zdobywcy swojego tylko szczeblem wiodącym ku przepaści".

wg: Lucius Annaeus Seneca (Seneka), [w] Listy moralne do Lucyliusza, [z] www.zrodla.historyczne.prv.pl

"W sukces należy wierzyć i trzeba do niego dążyć, ale też warto pamiętać, że prawdziwe problemy zaczynają się po jego osiągnięciu".

Refleksja własna, kwiecień 2017

pogoda.net