"Kto złym pobłaża, dobrych uraża".
Przysłowie polskie

"Gdzie gwałt panuje, rząd ustępuje".
Przysłowie polskie

"Bardziej ludziom to smakuje, czego prawo zakazuje".

Przysłowie polskie, /wg/ Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Przysłowia polskie, Wydawnictwo Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2003 s. 321

Czytaj więcej...

"Nie zawsze, nie zawsze oczywiście, ale czasami jeśli akurat śmieję się, to dlatego, żeby po prostu nie zapłakać".

Edward Stachura [brak informacji o źródle]

"Każda rzecz ma swoją śmieszną stronę, a oprócz tej jeszcze tysiąc innych"

Edward Stachura, Cała jaskrawość, Wydawnictwo "C&T", Toruń 2000 s. 110

Czytaj więcej...

pogoda.net