"Człowiek ma się uczyć na wszystkich błędach, ale też musi niektóre popełniać nadal, jeśli ma się nie wstydzić własnej gęby w lustrze".

Roman Bratny, Losy, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1973 s. 125

Czytaj więcej...

"Z jednej i tej samej treści każdy wybiera to, co odpowiada jego zainteresowaniom; na tej samej łące wół szuka trawy, pies zająca, a bocian żaby".

Czytaj więcej...

"Dobro wszystkich rzeczy oraz ich przydatność dla ludzkiego życia zależne są od ich używania i praktycznego stosowania, a nie tylko od wiedzy, jaką o nich mamy".

Arystoteles, Zachęta do filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988 s. 19

Czytaj więcej...

"Doświadcza ubóstwa nie ten, kto ma niewiele, lecz ten, kto pożąda więcej".

Czytaj więcej...

Emocjonalne blizny i bagaż przykrych doświadczeń idą za człowiekiem krzywdzonym w dzieciństwie przez całe jego dorosłe życie.

John Douglas i Mark Olshaker, Motywy zbrodni. Metody działania agenta specjalnego FBI, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 2002 s. 33

pogoda.net