"Wojny bywają okrutną szkołą trzeźwości i mądrości; potem dopiero gdzieś się te nauki zapodziewają".

Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1977 s. 238

"Zdobywana przez długi czas wiedza nie musi być automatycznie wiedzą przestarzałą; może natomiast stanowić dobrą bazę dla praktycznego przystosowania najnowszych zdobyczy wiedzy".

Rudolf Känzig, Human resources a "konflikty pokoleń". Co grafologia może wnieść do problematyki zmiany pokoleń w kierownictwie przedsiębiorstw? /w/: Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, Wrocław 2005 s. 287

Czytaj więcej...

"Porównywanie niczego nie udowadnia" [comparaison n'est pas raison]

Przysłowie francuskie

"Prędzej czy później przyjdzie nieuchronnie czas, kiedy sie będzie po drugiej stronie wzgórza i będzie się o tym nieodwracalnie wiedziało; o tym, że idzie sie w dół po stoku, na pohybel, a nie w górę na słoneczny, niebotyczny szczyt".

Edward Stachura, Siekierezada albo zima leśnych ludzi, Wydawca POLITYKA, s. 15

Czytaj więcej...

"Jakąkolwiek stroną jezdni bym nie jechał, tak druga wydaje się akurat lepsza"

Spostrzeżenie własne rowerzysty, czerwiec 2016

pogoda.net