"Używaj nie tylko tego umysłu, który posiadasz, ale również wszystkich tych, które możesz wypożyczyć".

Woodrow Wilson       

"Człowiek ma się uczyć na wszystkich błędach, ale też musi niektóre popełniać nadal, jeśli ma się nie wstydzić własnej gęby w lustrze".

Roman Bratny, Losy, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1973 s. 125

Czytaj więcej...

"Z jednej i tej samej treści każdy wybiera to, co odpowiada jego zainteresowaniom; na tej samej łące wół szuka trawy, pies zająca, a bocian żaby".

Czytaj więcej...

"Tylko w królestwie pojęć 'dobro' i 'zło' stoją daleko od siebie; w świecie rzeczywistym splatają się one we wspólnym czasie, we wspólnej przestrzeni, w jednym i tym samym człowieku - tak splecione stanowią istotną perspektywę dziejów człowieka."

Adapt. z: Ks. Józef Tichner, Alfabet duszy i ciała, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018 s. 54

Czytaj więcej...

„Trzeba mocy niezwykłej i niezwykłej mądrości, by wolna wola człowieka, sama z siebie, bez przymusu, na doświadczalne zło świata odpowiedziała dobrem”.

Ks. Józef Tischner, Alfabet duszy i ciała, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018 s. 50

Czytaj więcej...

pogoda.net