„Gdy epoka dojrzewa pomysły wynalazków dojrzewają równocześnie w wielu ludzkich głowach.”

Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1977 s. 295

"Zazwyczaj tylko ci ludzie, którzy mają czyste ręce, są tymi, którzy w ogóle nic nie robią".

Józef Tischner [b.d.b.]

"Gdy Bóg stworzył człowieka, diabeł stał się niepotrzebny".

Karol Bunsch, Myśli, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 14

"Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem".

Gabriel Garcia Marguez [b.d.b.]

"Nie zawsze ten sam człowiek potrafi z równym talentem realizować odmienne w założeniach programy".

Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1977 s. 281

pogoda.net