"Nie zawsze ten sam człowiek potrafi z równym talentem realizować odmienne w założeniach programy".

Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1977 s. 281

"Używaj nie tylko tego umysłu, który posiadasz, ale również wszystkich tych, które możesz wypożyczyć".

Woodrow Wilson       

"Człowiek ma się uczyć na wszystkich błędach, ale też musi niektóre popełniać nadal, jeśli ma się nie wstydzić własnej gęby w lustrze".

Roman Bratny, Losy, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1973 s. 125

Czytaj więcej...

"Dobro wszystkich rzeczy oraz ich przydatność dla ludzkiego życia zależne są od ich używania i praktycznego stosowania, a nie tylko od wiedzy, jaką o nich mamy".

Arystoteles, Zachęta do filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988 s. 19

Czytaj więcej...

Emocjonalne blizny i bagaż przykrych doświadczeń idą za człowiekiem krzywdzonym w dzieciństwie przez całe jego dorosłe życie.

John Douglas i Mark Olshaker, Motywy zbrodni. Metody działania agenta specjalnego FBI, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 2002 s. 33

pogoda.net