„Kto zbyt wiele dowodzi, nie dowodzi niczego” [Qui nimium probat, nihil probat]

Sentencja łacińska

        

"Wspólnotę ludzkich działań uzasadnia w końcu tylko jeden główny cel: wywalczyć dla ludzi prawo do bycia różnymi, odrębnymi jednostkami, żeby mogli po swojemu, każdy inaczej, czuć, myśleć, żyć na tym świecie".

Wasilij Grossman, Życie i los, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009 s. 231

 

"Środek w przeciągu niewielu lat staje się celem".

Stefan Żeromski, Popioły, Wydawnictwo CZYTELNIK, Warszawa 1983 t. 2 s. 177

Czytaj więcej...

"Cóż z rozumu, co srebrem ci skronie pobielił, skoro dasz się chciwości omotać; wielu było rozważnych, nawet myślicieli, których chciwość ściągnęła do błota".

Tirukkural. Święta księga południowych Indii, Ossolineum 1977 s. 58

Czytaj więcej...

"Ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym, a nie na przeczącym." [affirmanti incubit probatio, non neganti]

Sentencja łacińska

pogoda.net