"Nie ma ludzi absolutnie winnych i absolutnie niewinnych, ale są okoliczności łagodzące".

Alfred Siatecki, Pozaduszki, Wyd. TMZG WINNICA, Zielona Góra 2017 s. 136

Czytaj więcej...

"Fałszywe ambicje każą zajść szybko, prawdziwe ambicje każą zajść za daleko".

Gilbert Cesbor, /za/Xięga Mądrości, Wydawnictwo FOX, Wrocław 2003 s. 9

"Odpowiedź pozbawiona jakiejkolwiek treści, poza inwektywami, zawsze dowodzi celności postponowanego tekstu!" 

Z dyskusji na forum internetowym

"Czynienie dobra jest jedynym sposobem zmuszenia ludzi, żeby mówili o nas dobrze".

Wolter [brak źródła]

"Fakt dokonany okazuje się zwykle prostszy niż przewidywane możliwości."

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962 s. 195

pogoda.net