"Nie ma ludzi absolutnie winnych i absolutnie niewinnych, ale są okoliczności łagodzące".

Alfred Siatecki, Pozaduszki, Wyd. TMZG WINNICA, Zielona Góra 2017 s. 136

Czytaj więcej...

"Każda grupa potrzebuje adwokata diabła, by uniknąć niemądrych lub wręcz katastrofalnych decyzji".

Philip Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017 s. 122

Czytaj więcej...

"Fałszywe ambicje każą zajść szybko, prawdziwe ambicje każą zajść za daleko".

Gilbert Cesbor, /za/Xięga Mądrości, Wydawnictwo FOX, Wrocław 2003 s. 9

"Odpowiedź pozbawiona jakiejkolwiek treści, poza inwektywami, zawsze dowodzi celności postponowanego tekstu!" 

Z dyskusji na forum internetowym

"Czynienie dobra jest jedynym sposobem zmuszenia ludzi, żeby mówili o nas dobrze".

Wolter [brak źródła]

pogoda.net