[…] Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Czytaj więcej...

Dzienniki i czasopisma przez to, że ukazują się w formie przekazu internetowego nie tracą znamion tytułu prasowego, i to zarówno wówczas, gdy przekaz internetowy towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, drukowanemu, stanowiąc inną, elektroniczną jego postać w systemie on line, jak i wówczas, gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, ale ukazuje się tylko periodycznie, spełniając wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 2 prawa prasowego.

Czytaj więcej...

[...] Nie można zrezygnować z dążenia do realizacji zasady prawdy materialnej jedynie dla spełnienia postulatu szybkości postępowania, czyli zakończenia sprawy w rozsądnym terminie.

Czytaj więcej...

Fakt uiszczenia opłaty za grób nie przesadza o prawie do grobu i musi ustapić przed oczywistym prawem powoda do kultu pamięci zmarłej matki, a co za tym idzie - ustalenia jego uprawnienia do dysponowania jej grobem.

Czytaj więcej...

Konstytucyjne prawo do sądu obejmuje także prawo do poznania motywów rozstrzygnięcia (…).

Czytaj więcej...

pogoda.net