[...] Zdaniem gloryfikatorów powstań, gdyby nie szaleńcza hekatomba co pokolenie - naród polski uległy wynarodowieniu. Zatrzymajmy się nieco nad tą tezą. Wynarodowienie jest zjawiskiem niezwykle ciekawym i Polacy mogliby o nim powiedzieć więcej niż jakikolwiek inny naród, więcej jak inni byli przedmiotem i podmiotem procesów asymilacyjnych.

Czytaj więcej...

[...] Wyobrażenia w polityce nabierają szczególnej wagi w okresach krytycznych. W okresach napięć wytwarzają się w społeczeństwie określone wyobrażenia o rzeczywistym stanie i każda próba podważenia tych wyobrażeń przez przeciwników politycznych prowadzi tylko do ich utwierdzenia.

Czytaj więcej...

[…] Rozkład ciała ludzkiego podzielony jest zawsze na te same, przewidywalne etapy. Dotyczy to wszystkich ofiar morderstw na całym świecie, bez względu na porę roku.

Czytaj więcej...

[...] Amerykański ideał skrajnej wolności stał się niebezpieczeństwem dla wszystkich. Oznaczał on bowiem również wolność dla politycznego, gospodarczego i kryminalnego gangsterstwa, jakiego świat do tej pory nigdy nie widział.

Czytaj więcej...

[...] Włamywacz jest człowiekiem nieufnym. O ile kieszonkowca nazwałbym filutem, wesołkiem świata przestępczego, chętnie nawiązującym rozmowę, intelektualnie przygotowanym do rozmowy, beztroskim frantem, nie obawiającym się odpowiedzialności, jeżeli pozbył się środków dowodowych mogących świadczyć przeciw niemu, o tyle włamywacz reprezentuje już inna osobowość.

Czytaj więcej...

pogoda.net