[…] W sytuacji, gdy treść zarzutu jest mało precyzyjna i nie odzwierciedla dokładnie znamion danego typu czynu zabronionego, sąd nie może odwołać się w wyroku skazującym do tego błędnego opisu, lecz jego obowiązkiem jest takie zredagowanie wyroku, by opis czynu przypisanego oddawał wszystkie przedmiotowe i podmiotowe znamiona przestępstwa. […]

Czytaj więcej...

[…] Dla prawidłowego ustalenia nieumyślności nie wystarczy wskazanie ogólnej nieostrożności zachowania sprawcy. Konieczne jest bowiem wskazanie konkretnej reguły ostrożności, która została naruszona, w wyniku czego doszło do popełnienia czynu zabronionego. […]

Czytaj więcej...

[…] Prokurator (czy sędzia) dopuszczający się prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie tylko ponosi odpowiedzialność karną jak każdy obywatel, ale dodatkowo dotyka go represja dyscyplinarna będąca zazwyczaj znaczenie surowszą dolegliwością niż orzekana w takich przypadkach w procesach karnych kara i stosowne środki karne.

Czytaj więcej...

"Równość wobec prawa, stanowiąca podstawę wszelkiej sprawiedliwości, wymaga, by oceny procesowe stosować identycznie do każdego przypadku, nie zważając, która ze stron na tym w poszczególnej sprawie traci, a która korzysta".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt. II AKa 27/14

[...] Obywatele muszą  w interesie ochrony dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo publiczne, ponosić ryzyko związane z legalnym wdrożeniem postępowania karnego.

Czytaj więcej...

pogoda.net