"Używanie narzędzia smiercionośnego, takiego jak nóż, przeciwko sprawcom niegroźnych zaczepek, choćby bezprawnych, nie może skutkować przyjęciem kontratypu obrony koniecznej".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt II AKa 85/13

Fakt, iż mimo wielotygodniowej obserwacji biegli jedynie dwukrotnie kontaktowali się z oskarżoną dyskwalifikuje ich opinię. Takie podejście do obowiązków biegłego świadczy o zupełnym niezrozumieniu instytucji obserwacji oraz niezbyt rzetelnym wykonywaniu obowiązków biegłego.

Czytaj więcej...

Nie można zgodzić się z twierdzeniem prokuratora, że skoro oskarżeni sprzedawali właścicielom stacji paliw odbarwiony olej opałowy to działali jednocześnie z zamiarem kierunkowym wprowadzenia w błąd finalnych klientów. (...)

Czytaj więcej...

[...] Odmowa przyznania waloru wiarygodności niektórym z przeprowadzonych dowodów, przy jednoczesnej aprobacie i uwzględnieniu innych dowodów, jest realizacją przysługującego sądowi orzekającemu uprawnienia (...) i nie może być uznana za przejaw złamania zasady obiektywizmu. [...]

Czytaj więcej...

Podatnik powinien współpracować z organem podatkowym. Odmowa odbioru korespondencji jest przykładem nadużycia uprawnień procesowych i w demokratycznym państwie prawnym nie zasługuje na ochronę.

Czytaj więcej...

pogoda.net